Hakkımızda

1998 yılında Kurulan Alternatif Hayat Akademisi, hem Öğrencilerin hem de Eğitmenlerin öğrenim ve bilgi üretimine en üst düzeyde katılmalarını sağlayacak özgür bir ortamın sağlanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini misyon edinmiştir.

Bizim anlayışımıza göre, AHAD topluluğu yalnızca öğrencilerden değil, eğitmenlerden, mezunlardan, velilerden, çalışanlardan ve akademi etrafında yerleşik aynı hedefe yürüyen kişilerden oluşur.

Yıllar boyunca  farklı yaşam tarzları, inançları ve düşünceleri olmuş bireyler arasında, hoşgörü, sevgi ve saygıyı teşvik eder. Çağdaş evrensel değerler ile güçlü kökleri olan yerel  değerlerimiz çerçevesinde kültürel ve bilimsel bir topluluk oluşturup ve aynı zamanda da toplumun tüm ilgili kesimleriyle güçlü bağlar hedefler. 

Ahad Felsefesine göre;“Meraklı, sürekli öğrenen, öğrendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler” yetiştirilebilmesi için eğitim ve öğretimin çok iyi yapılandırılması gerekir.

Bu düşünceyle oluşturduğumuz AHAD’da; öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretileceği eğitim programlarımızda, “Araştırma Yoluyla Eğitim”  “Üreterek öğrenme”  ve  “Aktif öğrenme” yaklaşımıyla, öğrencilerimizin öğrenme sürecinde -ders ortamında, Akademi İçinde, hayatın akışında- aktif olarak rol almaları hedeflenir.  Çünkü; biliriz ki öğrencilerimiz, ne kadar çok soru sorar, tartışır, dener, gözlem yapar, grup çalışmalarına katılırsa o kadar kalıcı ve doğru öğrenme fırsatları yakalar.Böylece  kendinin daha farkına varabilir, kendini tanıyabilir, kendi olabilir. Bu şekilde sorumluğunun bilincinde  bir birey olarak hayata  o kadar katkıda bulunabilir.